Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Barnehager > Barnehagens innhold > Sammenheng barnehage-skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Barnehager og skoler har plikt til å samarbeide for at hvert barn sikres en god overgang fra barnehagen til skolen.

Foreldre skal føle seg trygge på at både barnehagen og skolen gjør sitt beste for at hvert enkelt barn skal få en god overgang fra barnehage til skole. Som forelder kan du bidra til å gi ditt barn en god overgang til skolen ved å vise interesse, støtte og engasjement.

Oslobarnehagen har utarbeidet en standard for samarbeidet mellom barnehage og skole for å sikre:

 • gode rutiner for samarbeid mellom barnehager og skoler i Oslo
 • en meningsfull sammenheng i opplæringsløpet – fra barnehage til skole
 • en trygg skolestart for barn og foresatte
 • tidlig innsats for barn med særskilte behov

Oslostandarden inneholder:

 • Rutiner for samarbeid mellom foreldre-barnehage-skole
 • Et skjema med informasjon om barnet ved skolestart.
  • Skjemaet skal gjøre foreldrene trygge på at skolen får den informasjonen den trenger, for å legge til rette for en god skolestart for barnet.
  • Det er gjerne pedagogisk leder som fyller ut skjemaet sammen med foreldrene og barnet. Skjemaet er frivillig og sendes kun til skolen hvis foreldrene gir sitt samtykke.
  • Opplysningene er kun tilgjengelig for ansatte i skolen med tjenstlig behov og skal ikke lagres i barnehagen. Barnehagen sender til rektor innen 1. mai ved den skolen barnet skal begynne, og foreldrene får kopi.

Alle kommunale barnehager og skoler skal følge planen. Private barnehager og skoler bør også følge den. (Barnehagen skal opplyse om hvilket opplegg de følger.)

Oslostandarden

Informasjonsbrosjyre til foreldre om standarden (norsk, engelsk, arabisk, urdu, somali):

foreldrebrosjyre Oslostandarden
 
Hele Oslostandarden:
 
 
Informasjonsskjema om barnet til skolen før skolestart.

Oslobarnehagen på Twitter: nyheter, forskning, seminarer

Prosjekt Oslobarnehagen

Mål: Styrket kvalitet og læringsarena i barnehagene

Mer om prosjektet

Prosjektleder:
Eli Aspelund